Frikirker

Når man er kirkesøgende eller bare en smule religiøs, kan man jo undre sig over, hvorfor der er så mange forskellige kirker...

Hvor kommer de fra og hvorfor er der så mange forskellige

Engang var der enighed i kirken, men så ville Paven i Rom have hele magten i kirken, han lavede lidt op på nogle ting og alle kristne skulle nu gøre det på den måde han ville det. På det tidspunkt i ca 1054 blev det så til et brud mellem kirken i øst og kirken i vest. Den Romerske pave-kirke køre derudaf og et par ting går galt.

Luther rejser sig, brokker sig over elendigheder i denne katolske kirke, han forlader kirken, står der ude på gaden og laver igen en ny lære om hvad kristendom er og får mange tilhængere.. Luther laver en nye oversættelse af bibelen og skriver mange store og avancerede værker. Luther kan forstås som værende en kætter.

Senere i Lutheranismen dukker der igen og igen folk op som så er utilfredse, de går igen igen ud på gaden, står der og så laver de igen igen en ny lære om hvad kristendom er, men dog stadig pegende på Luther som værende smart. Luther, kan du kaldes kætterhøvding?

Kirkesyn

Bibelen siger at kirken er én, det vil sige at der kun er EN kirke! Men hvordan kan man så forklare at der er så mange og så forskellige kirkesamfund?

Nogle mener at denne ene kirke er en stor skjult kirke, der så rummer alle kirkerne, måske lige med undtagelse af Jehovas Vidner. Denne skjulte kirke er imidlertid så skjult, at man ikke engang kan finde en fuldstændig liste over disse kirker.

Andre mener at denne ENE kirke ikke er skjult, men at denne ene kirke er deres kirke. Det skal her nævnes at Sektariatets undersøgelser peger i den retning at den ortodokse kirke kan være denne kirke, mens alle de andre i større eller mindre grad har lavet om på læren om hvad kristendom er. I hvert fald synes den ortodokse kirke med sin meget høje alder og massive konservatisme i langt højere grad at have bevaret den oprindelige kristendom, som den blev givet ved vor Herre Jesus Kristus, Guds Søn. Den er også det eneste sted Sektariatets agenter efter årlange og udtrættende kirkevandringer finder fred og åndelig føde, der mætter.

Kirkekritikere

Kirkekritikere er noget man absolut ikke kan lide i kirkebranchen og de bliver tit mødt med stor modstand. Fx blev Søren Kierkegaard smidt ud af datidens Lutheranske kirke og Sektariatets agenter er da også blevet smidt ud af både frikirker og sekter. Sjovt nok ser det ud til at sekterne er mere høflige når de smider folk ud, mens frikirker ikke er så vandt til kritikere og måske netop derfor har så meget nemmere ved at miste besindelsen, når de møder en kritiker.

Tom M. Hedriksen anno 2005