Bibelen på hverdagsdansk

- Lad os håbe, at de ikke genoptrykker den.

Jeg er flere gange stødt på denne mærkværdige skrift, især i kaffekirkerne, hvor jeg både er blevet anbefalet at læse den, og hvor de har læst op af den. Nu en kort anmeldelse.

Forordet er krydderet et med tyske teologiudtryk, som jeg vil spare min læser for. Og belæsset med trykfejl, de påstår at have brugt år på værket, måske skulle de have brugt årtier.

Når jeg så hører den oplæst, virker teksten mig ganske fremmet, jeg tænker, hvad er dog det for en bibel. Dens formuleringer er langt længere væk end Jehovas vidners bibel, den minder snarere om mormonbibelen, mine tanker falder uvægerligt på mormonernes ”Den kostelige perle”. - Men det er jo bare min intuitive opfattelse.

Den er blevet så hverdagsdansk, at den ikke længere bør kaldes en oversættelse men snarere en ”based on a true story”.

Tom Hedriksen 27. juli 2004