Bibelfortolkning

Der findes en vidtstrakt skala for bibelfortolkning, nogle vil tage den bogstaveligt i hele dens udstrækning, dem kalder jeg bibelfundamentalister, andre ser den som symbolsk, en bog til inspiration. De fleste findes umiddelbart et sted imellem disse to yderpunkter. Noget tager de bogstaveligt, andet forstår de som værende symbolsk.

Bibelfundamentalisterne

Dette er måske den værste gruppe, jeg kender nogle af dens afgrunde indefra. Bibelen er her en lovbog. Der dyrkes regler frem for Gud. Jeg ikke holde denne gruppe ud, de traumatiske minder er for ubehagelige.

Kun til inspiration

Når bogen kun er til inspiration, kan man vel nå hvorsomhelst hen. Man fortolke hvadsomhelst ud fra bogen.

Man kan tillade alt, hvad man umiddelbart finder dejligt, for Gud ønsker os det jo godt. Passagen, ”Thi jeg hader Skilsmisse, siger HERREN, Israels Gud” fjernes fra bibelen. At bevare ægteskaberne er jo bare for gammeldags, vores praksis er langt mere moderne.

I et hyggeland som Danmark, er bibelen vel bedst til rent hyggebrug.

Men på den anden side, hvis nu man virkeligt har et hjerte, der fuldt ud elsker Gud, vil det vel inspireres til sund kristendom.

Både og

Dette er det sværeste! Er det mon en fin balance? Eller er det en dæmonisk cocktail? Både og. Finder der en fint balanceret, dæmonisk cocktail?

Lad os se nærmere. Hvis nu noget er bogstaveligt, mens andet er symbolsk. Hvordan afgøres så, hvad der er hvad? Findes der en liste over bibelvers, der skal forstås bogstaveligt og en liste over bibelvers, der skal forstås symbolsk?

Manipulering

Er man til manipulering, så virker følgende bedrag overbevisende på mange: Du siger, du har Helligånden, du har fat i den lange ende. Denne Helligånd viser dig, hvordan det enkelte skriftsted skal forstås.

Er der skriftsteder du ikke kan lide, beskytter du dig med udsagnet: ”Det der skal forstås symbolsk”.

Er der noget du synes de andre skal gøre, siger du: ”Det der skal forstås bogstaveligt”. Hvis du vil manipulere voldsomt, kan du tilføje bemærkninger om frelse og Himmel/Helvede. Frygt for fortabelse og drømmen om Himmelen kan motivere mange af disse ”kristne”.

Bare rolig, det er nemt nok, de kristne er jo som umælende får.

Giv agt

Bibelen er ikke et helt ufarligt legetøj, her er lidt om, hvad den selv siger om sig selv:

Men først skal I gøre jer klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i Skriften; for ingen profeti har nogen sinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. (1 Pe 1.20-21, Brugt af sekter til at forklare hvorfor, du har brug for deres fortolkning af skriften)

Derfor, mine kære, når I ser frem til dette, så vær ivrige for at stå uplettede og lydefrie for ham i fred, og forstå, at vor Herres langmodighed er til frelse. Det har også vor kære broder Paulus skrevet til jer med den visdom, som han har fået, sådan som han jo skriver i alle sine breve, for så vidt han kommer ind på dette emne. I hans breve er der nogle ting, som er vanskelige at forstå, og som ukyndige og ubefæstede sjæle fordrejer – men det gør de jo også med de øvrige skrifter – til deres eget fordærv. (2 Pe 3.14-16)

Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning. (2 Tim 3.16-17)

For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger. (Hebr 4.12)

Jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog: Føjer nogen noget til dem, vil Gud tilføje ham de plager, der er skrevet om i denne bog, og trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om i denne bog. (Åb 22.18-19)

Det er ikke helt nemt.

Tom Hedriksen anno 2004