De mindste

Hvem er de mindste blandt os? Hvordan behandles de? Hvad synes Jesus?

Selv er jeg på en måde blandt disse mindste, jeg har ”ikke fundet hjem”, som flere i kristenheden kalder det. Selv synes jeg at have fundet en lille hule, at gemme mig i, Sektariatet.

Jesus

Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herligheds trone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene; fårene skal han stille ved sin højre side og bukkene ved sin venstre. Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig, jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Da skal de retfærdige sige: Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig?

Og kongen vil svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Da skal han også sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj, jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Da skal også de sige til ham: Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller syg eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Da skal han svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig! Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv.« (Matt 25.31-46)

Pensionister

På afskyelig vis skynder man sig forbi dem, fodrer dem med underlødig stressmad. Når de så bliver endnu dårligere pacificeres de med medicin på passende institutioner. Medicinen lader dem ikke dø, men trækker pinen ud i adskillige år. Du får ikke lov til at dø fysisk.

Arbejdsløse

De arbejdsløse sendes i aktivering: En arbejdslejr, hvor de fjernes fra det offentlige rum, tvinges til at arbejde og fratages rettigheder.

Forbryderne

Vore forbrydere idømmer vi strenge fængselsdomme og burer inde. Ofte synes vi endda, at de tilbydes luksus, eneværelse med TV. Men fængselsdommmen er kun begyndelse på forkastelsen.

Når forbryderen har udstået sin formelle dom, begynder først den hårde del af dommen. Til selv det simpleste job kræves der tit en straffeattest, den tidligere forbryder udelukkes således fra det lovlige del af arbejdsmarkedet. Tilbage er bistandshjælp, foragt, ja vel en foragt, der hos den tidligere forbryder avler mere foragt. Foragt er vel også en slags forbrydelse.

200.000 fattige børn her i landet

Kontanthjælpen til disse familier og børnechecken er lille. Nu forlyder det er gaverne til børnefødselsdage er løbet i et prisniveau på 100 kr. Hvilket desværre er for dyrt for mange af disse fattige, således marginaliseres disse små fattige. Nogle mener at ansvaret ligger hos de rigere forældre.

Brille-aber bliver de let, for råd til pæne briller er der ikke, tilskuddet til dette handikapudstyr ligger på ca. 50 kr.

Det er altså børn af forældre, der ikke er vellykkede ud i religionen at dyrke penge. Samfundet presser hårdt: De må lære at dyrke den gældende religion, penge!

Fremgang

Tidens forskellige fremgangsteologier, de værende ”kristne” eller ”økonomiske”, hindrer os i at elske disse små medmennesker. Ærgerligt for dem, men ifølge Jesus bliver det også ærgerligt for os.

Tom Hedriksen anno 2004