Druk

Nå, hva' siger skriften så om druk?

Så spis da dit brød med glæde, og drik din vin af et glad hjerte, for Gud har allerede sagt god for, hvad du gør. (Prædikantens Bog 9.7 )

Konger, Lemuel, konger bør ikke drikke vin, fyrster bør ikke forlange øl, så de drikker og glemmer deres forpligtelse og ændrer retten for alle hjælpeløse. Giv øl til den, der er ved at gå til grunde, og vin til de fortvivlede; lad ham drikke og glemme sin armod, holde op med at tænke på sin elendighed. (Ord 31.4-7)

Tja lidt kan man vel drikke, jeg er jo hverken konge eller fyrste, men lidt fortvivlet kan man vel altid blive. For det er fortvivlende at beskæftige sig med kristenheden.

Dette siger Gud Herren: Din søsters bæger skal du drikke, det dybe og brede; fordi det rummer så meget, bliver du til latter og spot. Drukkenskab og elendighed skal fylde dig; et bæger med gru og ødelæggelse er din søster Samarias bæger. Du skal drikke det til bunds, du skal gnave skårene og flænge dine bryster. Jeg har talt, siger Gud Herren. Derfor siger Gud Herren: Fordi du glemte mig og vendte mig ryggen, skal du selv bære straffen for dit skamløse hor. (Ez 23.32-35)

Kødets gerninger er velkendte: utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hidsighed, selviskhed, splid, kliker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige. (Gal 5.19-21)

Seriøst druk er nok ikke så godt.

Når så folk har drukket godt, men vinen er sluppet op, laver Jesus bare noget mere vin:

Brylluppet i Kana

Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa, og dér var Jesu mor med; også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham: »De har ikke mere vin.« Jesus sagde til hende: »Hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet.« Hans mor sagde til tjenerne: »Gør, hvad som helst han siger til jer.«

Der var dér seks vandkar af sten; de stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver to til tre spande. Jesus sagde til dem: »Fyld karrene med vand.« Og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem: »Øs nu op og bær det hen til skafferen.« Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin – han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op – kaldte han på brudgommen og sagde til ham: »Man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringere. Du har gemt den gode vin til nu.«

Dette gjorde Jesus i Kana i Galilæa som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. (John 2.1-11)

- Som en begyndelse på sine tegn og undere laver Jesus vin til folk, der har drukket godt!

Tom Hedriksen anno 2004