Elementer

Ego og det sande selv

Om at give agt og hellighed:
Som Antony, Guds store tjener sagde: ”Hellighed er opnået når sindet er i sin naturlige tilstand.” Han sagde også: ”Sjælen forstår sin integritet, når dets sind er i den tilstand, i hvilken det blev skabt.” Og kort efter tilføjer han: ”Lad os rense vort sind, for jeg tror, at når sindet er fuldstændigt rent og er i sin naturlige tilstand, da får det gennemtrængende indsigt...” Således talte den velrenommerede Antony, ifølge Antonys liv af Athanasios den Store.

At forstå begærets natur

Begæret trækker mod tre ting: kødets nydelse, forfængelig selvophøjelse og tilvejebringelsen af materiel rigdom. Som resultat af denne sanseløse appetit forarges Gud og Hans befalinger, Hans generøsitet glemmes. Han bliver til et uregerligt vilddyr mod sin næste. Det forvandler fornuften til mørke og hindrer den i at søge sandheden. Den som har skaffet sig åndelig forståelse af denne sandhed vil opnå, endda her på jorden, himmelens kongedømme og vil leve et velsignet liv i forventning om den velsignelse, der venter de, der elsker Gud.

At glemme præferencer

Den som undviger ubehagelige begivenheder, står uvilligt imod Guds bud. Men når én accepterer dem med rigtig visdom, da venter han tålmodigt på Herren. Salme 27.14.

Den som beder med forståelse, accepterer tålmodigt omstændighederne, mens den væmmes ved dem, er endnu ikke nået til ren bøn.

..For tålmodig accept af, hvad så end der sker, optænder bevidsthed om Gud, mens den der nægter at acceptere svækker det åndelige formål med hjertet og gør det således glemsomt.

Hvis du tålmodigt accepterer, det der kommer, vil du altid bede med glæde.

Arbejd ikke for belønning

Den som gør det gode og forventer belønning, tjener ikke Gud, men sin egen vilje.

Bring dine gerninger til Herren, og du vil finde nåde..

For det gode er ikke godt, hvis ikke ikke det bliver gjort rigtigt. Det er rigtigt godt, kun når det gøres uden det formål at få en belønning, som for eksempel popularitet, glorværdighed, berømmelse, særlig fordel eller noget andet forkert. Gud er ikke interesseret i det, der ender op med at blive godt eller det, der bare ser godt ud. Han er interesseret i det formål, der er bag gerningen.

Phil Kalía anno 2004