Gruppe-sekteriskheder

I denne smertefulde vandring rundt i kristenheden er noget nyt blevet synligt for mit øje: gruppe-sekteriskhederne. Selve gruppe-sekteriskheden er en særlig form for sekteriskhed, som er alt for let at overse. Det er en form for sekteriskhed, som ofte kaldes noget helt andet andet, nemlig gruppe-rigtighed, eller ”de sunde kirker”. De er ligeså eksklusivt sekteriske som de ”enlige” sekteriske kirker.

Trosfrelserne

Der er her tale om en række lutheransk-inspirerede kirker. De tror på frelse ved tro alene. De accepterer andre kirker, så længe disse kirker har til et tilsvarende doktrin. Medlemmerne i disse menigheder tåler ikke kritik, som den er her på Sektariatet, ligeledes er de bange for at tale med journalister.

Denne gruppe ligner en lettere fraktioneret sekt. Eksempler på kirker jeg ser som værende trosfrelsere er: Apostolsk Kirke, Dansk Oase, Det danske Missionsforbund, Baptistkirken og Pinsekirken.

Tom Hedriksen 19. juli 2004, rettet 29. september 2004