En sammenligning af Mormonkirken og Kristi Kirke København

1 Indledning

Her sammenlignes to kirker, der traditionelt betragtes som sekter. Kirkerne er Kristi Kirke København (ICOC) og mormonkirken også kaldet Jesu Kristi Kirke af de sidste dages hellige.

Kirkernes egne hjemmesider: Mormonkirken Kristi Kirke København

2 Oplevelser

Jeg oplever forskellige ting i mormonkirken(MK). Foruden søndagens møder: nadvermøde, gæsteklasse, ældste kvorum og senere UV-klasserne i Søborg ward, oplever jeg også dåb, familieaften, privat middag, koncert, julefrokost og en fest, hvor man iklædt hvidt tøj og spiser hvid mad.

Nu vil de vigtigste ligheder og forskelle, som jeg ser dem blive beskrevet.

2.1 Ligheder

2.1.1 De eneste frelste i den eneste sande kirke

Vi tror, at vi er den eneste sande kirke i dag, og omtaler vores kirke som ”Kirken”. Alle de andre kirker er forkerte kirker, de er ikke frelste. Dog varierer vigtige detaljer i argumenter for de andre kirkers fejl.

2.1.2 Kun vores dåb

MK er den eneste kirke, hvor man har autoritet til at døbe, andre kirkers dåb er ugyldig. Derfor har de også måttet indføre dåb for de døde.

I ICOC mener man at være de eneste, der har den rette standard for omvendelse før dåben, mange andre kirker har slet ikke omvendelse før dåb. Tænk bare på barnedåben, som jo heller ikke accepteres af ICOC.

2.1.3 Love-bombing

I MK bliver jeg udsat for massiv love-bombing, kyndigt udført af missionærerne.

I ICOC kender jeg mest love-bombing indefra. Dog erindrer jeg et medlem bruge tid på mig stort set hver dag i to uger. Når en ny gæst dukker op for første gang i ICOC, finder man jo ud af, hvad vedkommendes interesser er. Så finder man et medlem, der har tilsvarende interesse(r) og opfordrer dette medlem til at kontakte gæsten.

2.1.4 Personlig vejleder

I MK og ICOC kaldes en sådan henholdsvis for rådgiver eller hjemmelærer og discipler. I den seneste tid har man dog sænket kravet om en sådan personlig vejleder i ICOC. Så på dette område begynder ICOC at minde mere om den ældre MK. Gad vide om MK også har haft denne denne ændring? Måske er denne udvikling til et mere ”afbalanceret leje” almindelig for sekterne.

2.1.5 Bøn og læsning

Der bedes og læses i de rette bøger. Begge læser bibelen, medens MK har mormons bog, der i nogen grad minder om bibelen og synes den simplere og mildere i sine formuleringer. Den har et racistisk indhold, dog har jeg ikke personligt oplevet nogen mormon opføre sig racistisk. NB.: Mormons bog er kun begynderbogen, der læses senere titler som Lære og Pagter, den Kostelige Perle og blade som Liahona. Alle disse regnes højere end den bedagede bibel. Jo nyere jo bedre, ting bliver lavet om.

2.1.6 Bedre amerikansk borgerskab

Begge giver indtryk at have værdier fra et ”bedre amerikansk borgerskab”. Fx giver begge rådet at placere tv'et i et offentligt tilgængeligt rum, så man i mindre grad fristes til at se tv-programmer med pornografisk indhold.

2.1.7 Ansvar til den enkelte

Som mormon fortæller man om sin tro, når nogen fx undrer sig over at man ikke drikker te, kaffe eller alkoholiske drikke.

ICOC-medlemmer render rundt og inviterer folk på gaden, det er deres daglige pligt.

2.2 Forskelle

2.2.1 Hardcore vs blødsøden

Mens ICOC er totalt hardcore synes MK de første måneder snarere blødsøden og det formodes den at forblive. Jeg opfatter en påpasselighed idet man klart vil undgå at komme til at støde nogen. I ICOC er mange klar til hvor som helst og når som helst at påtale synden hos især personer af samme køn. ICOC har endda sin helt egen selvudnævnte angiverske, som rapporterer mangen synd hun observerer videre til ledelsen. Men igen må det nævnes at ICOC med tiden synes at nærme sig en mere blød linie.

Der er også stor forskel i medlemmernes opvækst. Medlemmer i den ældre MK er langt oftere opvokset i en stabil mormonfamilie, mens ICOC medlemmer kommer fra megen forskellig baggrund, som de ofte beskriver som traumatiseret. Denne baggrund er nok i virkeligheden mindre traumatiseret end den siges at være. Man opmuntres til at udtale større forskel på livet før og efter, nævne opdigtede problemer, som sekten så skulle have hjulpet. Man vil lokke!

2.2.2 Umoden/nedslidt vs moden/velfungerende

ICOC er fra 1978 mens MK er fra 1830'erne. Idet ICOC presser sine medlemmer til det nærmest umulige, tilpasses få fuldstændigt, men de fleste slides i løbet af få år ned. Langt de fleste af ICOC's medlemmer har da også forladt ICOC. På nogle områder kan ICOC virke mere moden end MK, idet den er hardcore. Idet medlemmer slides så hårdt er der også i stor stil brug for psykiatrisk hjælp eller anden terapi, ca. halvdelen af de ca. 20 eks-medlemmer, jeg kender til, har gjort brug af dette. Mindst to har været indlagt på psykiatrisk afdeling.

I dag er ICOC som organisation ved at falde fra hinanden, fx er antallet af fuldtidsansatte reduceret til en brøkdel. Dens hjemmeside er ikke blevet opdateret længe. Den internationale webside har i starten af marts måned 2004 ikke nyheder nyere end fra november 2002, mens den danske ikke har nyheder nyere end fra oktober 2003. Den danske sides email-adresser virker heller ikke længere.

Mange medlemmer i MK har været med hele deres liv. De går meget op i deres familier, som også synes at fungere. Er man opvokset i kirken bliver man ofte gift som ung. Der er en udbredt stemning blandet af hygge og kedsomhed. Der synes også at være tillid til medlemmerne, hvilket bestemt ikke kan siges om ICOC.

2.3 Konsekvens

Disse to sekter er på en gang meget ens og meget forskellige. Jeg har svært ved at tro, at vi i dag kan finde ud af at skrue et ”rigtigt” doktrin sammen, derfor vil jeg være meget opmærksom på konsekvensen. Her må jeg dog erkende at jeg næsten intet kendskab har til, hvorledes eksmedlemmer i mormonkirken har det, så jeg vil her se bort fra hvorledes eksmedlemmer har det og således fokusere på, hvordan medlemmerne har det.

Mens medlemmerne i ICOC generelt er nedtrykkede og sygegjorte af den alt for store byrde, synes mormoner sunde og glade. Dette minder mig om ordsprogenes bog 1722: ”Glad hjerte giver godt helbred, modløshed udtørrer knoglerne.”

Bror Ren anno 2004