Sekterisk tankegang

- ingen er mere håbløst frihedsberøvet, end de der fejlagtigt tror, at de er frie

Tankegangen i sekterne er for de fleste en dyb hemmelighed. Hvad tænker de dog på derinde. Hvorfor finder de sig i ydmygelserne, hvad holder dem fastlåste derinde.

Jeg vil nu forsøge at beskrive den sekteriske tankegang indefra.

Forståelsen af sandhed

Vi er de eneste, der har og har forstået sandheden. Vi vil slet ikke høre på nogen eller noget udenfor vores kreds. Den, der ikke er med i vores kreds er Guds fjende, satans håndlanger.

Forståelsen af frelse

Vi er de eneste frelste. Desværre har alle andre, lige meget om de kalder sig kristne eller noget andet, ikke forstået kristendommen på vores sande måde. Derfor kan de ikke blive frelst.

Selv os, der har sandheden og det rigtige doktrin er ikke sikre på frelsen, for den sande vej er så smal og så bred er den vej, der fører til fortabelsen.

Menighedsbundet

Med denne ide om sandhed og ikke mindst vores ide om frelse, forbliver vi i sekten vi tør ikke forlade den. At forlade sekten er at forlade sandheden, miste sin frelse og blive Guds fjende.

Man vil naturligvis kun have en ægtefælle, der er med i den samme sekt.

Træk ikke på samme hammel som de vantro! For hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre, eller hvad har lys til fælles med mørke? Hvordan kan Kristus og Beliar stemme overens, eller hvordan kan en troende have lod og del med en vantro? Hvilken sammenhæng er der mellem Guds tempel og afguderne? For det er os, der er den levende Guds tempel, som Gud også har sagt: »Jeg vil bo og vandre midt iblandt dem; jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk.« Derfor: »Drag bort fra dem, og skil jer ud, siger Herren, og rør ikke ved noget urent! Så vil jeg tage imod jer, og jeg vil være jeres fader, og I skal være mine sønner og døtre, siger Herren den Almægtige.« (2 Kor 6.14-18)

Uheldigvis er vores sekt, kun en lille lomme af mærkelighed, derfor er udvalget af potentielle ægtefæller noget begrænset og mange må lede forgæves.

Ikke nok med at vi vælger sin ægtefælle blandt sektens medlemmer, vore egne. Også ”rigtige” venner kan kun vælges blandt vore egne. Venner udenfor vores egen sekt har en lavere status.

Gerningerne

Vores sekt er i dette tilfælde ikke bare en hvilkensomhelst sekt, men en kristen sekt. Den er således inficeret af kristne ideer såsom fx omvendelse, næstekærlighed og mission.

Omvendelse

Idet du træder ind i vores sekt, har vi en liste over forbudte gerninger, ting du må holde op med at gøre. Det kan være alt fra druk, sex og porno hen over grådighed til selvstændig tankegang. Nå-nej grådighed er jo et tabu, for mange af vores ledere suger godt i pengebøtten.

Vi vil løbende holde os orienteret om, hvordan det går med din omvendelse. Dertil har vi en særlig spørgeteknik.

Næstekærlighed og mission

Vi elsker jo vores næste, og det bedste der findes, er jo medlemskab af vores sekt, derfor må næsten jo inviteres til vores næste sekt-arrangement.

Der er næsten ikke nogen grænse for, hvor meget vi sparker til hinanden for at indfange næsten. Vi vader op og ned af gader og stræder, inviterer fremmede næster på må og få.

Mission og sekteriske venskaber

Når vi så har fået næsten indenfor vor dør, kan det sande og sekteriske arbejde begynde. Vi bygger venskab og underviser i vores egen forståelse af de hellige skrifter.

Venskabet er nøglen, venskaber er det, der skal trække næsten ind i sekten. Vi er åbne om os selv, vi fortæller personlige og følsomme ting. Men alt vi fortæller er nøje udvalgt og ofte aftalt med mødelederen. Disse fortællinger har flere formål: Fortælle om gode sider ved sekten. Fortælle, hvordan sekter har hjulpet os med forskellige personlige problemer. Når vi åbner os op overfor næsten, hjælpes og motiveres næsten til at lukke sig selv op for os. Næsten skal hjælpes til at lukke sig op for sektens budskab. Vi bygger venskab.

Dette forløb strækker sig typisk over uger eller måneder.

Der sker nu oftest en af to ting:

  1. Enten bliver næsten en af os, en ny bror eller søster, så holder vi fest i sekten.

  2. Eller næsten bliver en slags ven, der ikke vil være medlem, så afbryder vi venskabet. - Det kan virke lidt hårdt, men vi skal videre på vores mission.

Bror Ren anno 2004