Søren Kierkegaard

Lad det stå helt klart Sektariatet sætter Søren Kierkegaard (SK) ganske højt. Han er en helt, en sand kirkekritiker og ikke at forglemme genial teolog, filosof og skribent!

Han er så stor, at jeg ikke føler mig værdig til at kritisere ham, hans niveau, hans særegne åndelighed er jeg langt fra. Hans kritikere er jeg klar til at slagte.

Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Dette er det danske sted for dyrkelse af SK, men i international sammenhæng kritiseres de for et overdrevent fokus på SK's livsførelse, så dette liv skulle man tro, de havde indgående kendskab til. Fx prædiker de ivrigt at man skal læse SK-biografien af Joakim Garff. Generelt taler de ned om SK. De er meget religiøse derinde, de er opdraget på en religiøs skole, teologisk fakultet. En opdragelse i Luthers storkætteriske ideer, det er hvad de er fortabte i.

Imidlertid stiller en af deres egne, Peter Tudvad i sin bog ”Kierkegaards København”, spørgsmål ved denne onde bagtale af SK. Godt gået Peter! Han bekræfter en fornemmelse, jeg længe har haft. Nemlig at en påstået kristen organisation som for eksempel folkekirken også anvender underlødig retorik af værste skuffe: Mudderkastning mod den enkelte.

Men de er jo avancerede. De nøjes slet ikke med mudderkastning, de tager ham til sig på mærkværdigste vis, for derefter at påstå, at have taget ved lære af hans kritik. Men hvor folkekirken på SK's tid næsten havde opgivet fordringen og dermed håbet om kristendom, synes dette i dag at være helt opgivet. Når de så har taget SK til sig, så pakker og binder de ham ind, så han kommer til at se således ud, de lader ham ligne en dynge mudder.

Nu har jeg så mudret dem til for mudderkastning. Mudder mudder mudder.

Tom Hedriksen 27. juli 2004