Tungetale

Flere steder i kristenheden tales der i tunger, det er i hvert fald den stående påstand.

Biblen taler også om tungetale, især ude i brevene.

Hvordan de lærer det der

Jeg har talt med flere personer om tungetale, både nogle adventister og pinsefætre. Plottet ser således ud:

Den naive person med ønske om at lære at tale i tunger henvender sig til pastoren, og følgende forløb påbegyndes:

  1. Pastoren udtaler noget i tunger, hvorefter den naive skal forsøge at gentage det udtalte.

  2. Når så den naive udtaler noget, der minder om tungetale, fortolkes dette som den naives egen tungetale.

  3. Den naive skal nu gentage sin tungetale i 30 minutter.

Denne tillærte tungetale bliver oftest aldrig oversat, hvorfor man aldrig finder ud af, hvad den betyder. Man finder aldrig ud af, om det betyder ”Beelzebul, udnyt mig krop” eller noget, der bare er lidt bedre. Men det kunne jo også bare være noget vrøvl.

Det sjove er at tungetalere mener, at det er helligånden, der går i forbøn for dem, medens skriften siger:

Og også Ånden kommer os til hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke, og han, der ransager hjerterne, ved, hvad Ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. (Rom 8.26-27)

Læg mærke til Åndens uudsigelig sukke. Hvordan kan noget uudsigeligt blive sagt?

Tom Hedriksen anno 2004