Vor egen ondskab

Dahl forflyttes efter tortur-udtalelser

Jeg har længe gerne villet beskrive dette svære, ømme, ja smertende emne. Anledningen bliver nu Oberst Poul Dahl, som forflyttes efter at have kommet til at tale sandt om hærens interne holdning til tortur.

Det er voldsomt naivt at tro, at krig kan føres uden tortur. Ville du ikke hellere tortere en fjendtlig soldat, end se flere af dine egne dræbt?

Det er som om, at vi hyggeelskende danskere vil lulles ind i bedraget om den nuttede krig. Forsvaret skal fremstå, som havde de kun affyret sande, patriotiske kugler. Vi tåler ikke, at se den virkelige grimhed i det vi er og foretager os.

Historie

Der har været en idé om at nazisterne har været åh så onde, ja at vi slet ikke er nær så onde. Men hvad skete der i Danmark umiddelbart efter tyskernes kapitulering?

Tyske børn i Danmark blev af danske myndigheder og læger nægtet behandling. Disse børn bliver først svage, så de ikke længere kan græde og dør. Der var 3-4000 børn der døde da dansken nægtede lægehjælp. Altså ca. ligeså mange, som døde i World Trade Center, det dybe stød i solar plexus, som USA gik i krig for.

I en dansk by nær grænsen kommer et tog ind til stationen, dets last er tyske kvinder og børn. Danske embedsmænd beordrer toget kørt udenfor byen, hvor det aflåses. Et par uger senere køres toget igen ind i byen, alle passagerer er nu døde og begraves.

Det er hvad vi danskere er i stand til efter tyskerne betingelsesløse kapitulering. Og det er i dag kun 59 år siden.

Et godt billede i dag kunne være trafikken, hvor vi dagligt maser og slås, 1-2 døde hver dag, sådan er det.

Fjendekærlighed

I har hørt, at der er sagt: ›Du skal elske din næste og hade din fjende.‹ Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen! (Matt 5.43-48)

Mig selv

Hvad jeg har lavet af ondskabsfuldheder vil jeg ikke komme ind på, så ville du jo nok holde op med at læse mig. Tilbage er kun at skrive: jeg overvejer næstekærlighed.

Dig

Forestil dig som fangevogter. Du har absolut magt over absolut magtesløse, din opgave er at opretholde ro og orden. Hvad, der nu sker i fængslet, er hemmeligt. De lange nattevagter begynder hurtigt at kede dig, hvad gør du?

Hvad andre har gjort i din situation kan du læse mere om her:

www.prisonexp.org

A Situationist Perspective on the Psychology of Evil: Understanding How Good People Are Transformed into Perpetrators. Philip G. Zimbardo, Ph. D. (Psychology Department, Stanford University)

Tom Hedriksen anno 2004