Hvordan gør man det og hvad er det

Vi har stillet fire spørgsmål til håndfuld frikirker, folkekirken og et par "antikke" kirker. Spørgsmålene er stillet således:

Jeg er ved at samle informationer sammen til en artikel om kirker og sekter. Artiklen har til hensigt at beskrive, hvorledes man bortviser medlemmer og hvilket syn man har på kættere. Til artiklen ønsker jeg svar på følgende spørgsmål:

a) Hvad skal der til for at din kirke bortviser et medlem?

b) Hvordan bortviser din kirke et medlem?

c) Hvad er en kætter?

d) Hvordan behandler din kirke kættere?

Artiklen formodes også at beskrive, hvor tilgængelige disse oplysninger er og vil således også indeholde information om din kirkes åbenhed. Korte og præcise svar foretrækkes, da disse så vil kunne citeres en den endelige artikel. Spørgsmålene stilles til en håndfuld frikirker, folkekirken og et par "antikke" kirker.

Grundet manglende svar fra karismatiske frikirker er spørgsmålene blevet sendt til endnu en håndfuld karismatiske frikirker.

Disse spørgsmål vil nok for nogle være ubehagelige at skulle svare på. Men mon ikke en solid, kristen kirke burde have mod til at kunne svare tydeligt.

Svar fra ”antikke” kirker

Den ortodokse kirke

Poul Sebbelov, dansk ortodoks præst svarer indenfor 24 timer:

Begrebet 'kætter' finder jeg uanvendeligt.

Alle er velkomne til Kirkens gudstjenester, forudsat de opfører sig anstændigt.

Den fælles nadver er udtryk for den fulde og ubrudte troens enhed og for loyalitet i forhold til menighedens biskop og Den Ortodokse Kirkes hierarki.

De, som antager en anden tro end Kirkens eller indgår i loyalitetsforhold uden for Kirken, sætter sig dermed uden for Kirkens mystiske fællesskab.

Den katolske kirke

Efter 3 uger intet svar fra p. Michael Hornbech-Madsen. Lidt ærgerligt, vi prøver derfor at spørge deres historiker, John H. M. Damsager,som er kristendomshistoriker med speciale i katolicisme. Damsager henviser indenfor 24 timer til en norsk oversættelse af den katolske kirkes katekismus. Denne katekismus har et emneindex, og er et finde på adressen: http://www.katolsk.no/kkk/

Om ekskommunikation er følgende at læse:

Visse særlig alvorlige synder straffes med ekskommunikasjon, den hardeste kirkestraff som finnes, og som utelukker fra mottagelse av sakramentene og visse kirkelige handlinger. Opphevelsen av denne kan følgelig etter kirkeretten bare foretas av paven, av stedets biskop eller av de prester som har fått fullmakt til det av dem.[417] Ved livsfare kan enhver prest, selv den som er ikke har rett til å høre skriftemål, avløse fra all synd[418] og all ekskommunikasjon. (http://www.katolsk.no/kkk/k2_13.htm#1463)

Om kætteri er følgende at læse:

Vantro er å se bort fra den åpenbarte sannhet eller med vilje å nekte å gi den sin tilslutning. "Heresi (kjetteri) er hårdnakket fornektelse etter dåpen av en sannhet som må tros med guddommelig og katolsk tro, eller hårdnakket tvil angående en slik sannhet. Apostasi (frafall) er total forkastelse av den kristne tro. Skisma (splittelse) er å nekte underkastelse under paven eller fellesskap med de Kirkens lemmer som er lydige mot ham". (http://www.katolsk.no/kkk/k3_16.htm#2089)

"Allerede fra begynnelsen av oppstod det visse splittelser innenfor denne ene og udelte Kirke, og apostelen fordømmer dem i skarpe ordelag. I de senere århundrer så mere vidtrekkende stridigheter dagens lys, og forholdsvis store grupper ble adskilt fra det fullstendige fellesskap med Den Katolske Kirke. Ofte hadde representanter for begge de stridende parter skyld i splittelsen".[1297] Brudd som sårer Kristi legemes enhet (man skjelner mellom heresi, apostasi (frafall) og skisma),[1298] finner aldri sted uten synd fra menneskers side:

Der hvor synden er, der er det mangfold, der er det splittelse, der er det partivesen, der er det stridigheter; men der hvor dyden er, er det enhet og den enighet som gjorde at de troende hadde bare én sjel og ett legeme (http://www.katolsk.no/kkk/k1_30.htm#817)Svar fra folkekirken

Gunnar Bach Pedersen svarer indenfor 24 timer:

ad a) Medlemmer af Folkekirken melder sig selv ud, hvis de tilslutter sig et andet trossamfund eller hvis de fx lader sig døbe igen. Ud over det sker ekskludering af medlemmer yderst sjældent - det eneste eksempel er en kirketjener, der brugte sit kirkemedlemskab og sit medlemskab af et menighedsråd til at promovere bl.a. reinkarnation. En enkelt præst er blevet og en anden måske på vej til at blive afskediget fra præsteembedet på grund af lære og praksis i modstrid med Folkekirken - men det betyder ikke dermed udelukkelse af kirken.

ad b) Sognepræsten har myndigheden til at gøre det for medlemmer af sin menighed. Disse kan dog appellere til biskoppen og til kirkeministeriet og få fratagelsen af kirkemedlemskab afprøvet ved domstolene.

ad c) Ordet bruges vist ikke i folkekirkelig sammenhæng.

ad d) Alle har adgang til deltagelse i kirkens gudstjeneste. Ikke kirke-medlemmer (uanset årsagen til at de ikke er medlemmer) har begrænsninger i retten til at få kirkelige handlinger i form af fx vielse, begravelse.

Svar fra frikirker

Baptistkirken

Jan Kornholt, Generalsekretærfter sender efter 5 dage et uddybende svar:

ad a) Eneste konkrete situation jeg kan forestille mig er hvis et medlem arbejder direkte ødelæggende i vores fællesskab med sladder, bagtaler, løgn, nedladende og manipulerende adfærd. Jeg har som præst en gang været parat til at smide et medlem ud af menigheden p.gr.a. løgnagtig og manipulerende adfærd, men vedkommende forlod menigheden før det blev aktuelt at udelukke vedkommende.
En baptistkirke er ikke en sekt men en åben kirke, hvor alle kan være medlem blot de bekender at de tror på den treenige Gud, som Bibelen fortæller om.

ad b) Det ved jeg ikke, for jeg har aldrig oplevet det. Og jeg kender ikke til at det er sket i nogen baptistkirke de seneste 20-30 år.

ad c) Ubehageligt udtryk, som jeg aldrig selv ville tage i min mund. Der er en dom i udtrykkes som jeg mener, er forbeholdt Gud. En kætter er en anderledes troende i den betydning, at det drejer sig om en forkert - uacceptabel tro. Og jeg ønsker ikke at sætte mig til dommer over andres tro.

ad d) Som du kan læse ovenfor, så vil vi ikke bruge den betegnelse overhovedet. Vi har hverken holdninger eller handlinger der bruges imod anderledes troende. Eneste problem, som nogen gange opstår er, hvis der blandt medarbejdere og forkyndere i en menighed bliver forkyndt ikke-kristne budskaber. Den slags klares ved samtale og ledelses kærlige og konsekvente indgriben. Jeg kender et eksempel, hvor et medlem af en menighed ved en gudstjeneste prædikede positivt om reinkarnation. Bagefter talte menighedens præst og menighedsråd med vedkommende for at sige, det var uacceptabelt i kirken åbent at forkynde ikke-kristne budskaber. Siden har vedkommende ikke prædiket i kirken og har senere valg frivilligt at melde sig ud.

Generelt er Baptistkirken en meget åben kirke. Der er ingen oplysninger om vores regler og sædvaner og tro som ikke kan besvares fuldt. Hver enkelt baptistmenighed er selvstændig i alle spørgsmål, så derfor vil der være nuancer i svarende alt efter hvilken præst og hvilken menighed man spørger.

Cafekirken

Efter 3 uger intet svar. Der kommer heller ikke svar fra Cafekirkens moder, Adventistkirken. I denne sammenhæng bør det oplyses at Cafekirken modsat sin moder har åbnet op for det karismatiske.

Insider information

Det er indtrykket at cafekirken er parat til at anvende en betænkelig fortolkning af Matt 18. En fortolkning der svarer til den sekten Kristi Kirke København benytter. Imidlertid har de endnu ikke ekskluderet nogen, kun en har fået lidt af medicinen i den betænkelige fortolkning, hvorefter vedkommende selv trak sig.

Svar fra karismatiske frikirker

Faderhuset

Svarer indenfor 24 timer.

Jeg har kigget lidt på jeres hjemmeside, og jeg kan sige meget kort, at det ikke er noget, jeg ønsker at samarbejde med.
MVH
Simon Peter Evensen, pastor

Pinsekirken

Efter 3 uger intet svar. I en anden dialog bliver Pinsekirken pludselig tavs, da jeg stiller spørgsmål til anvendelsen af dødstrusler.

Frikirken på havnen

Efter 2½ dag dette svar:

har lige lidt travlt og er på vej til Letland. Kommer tilbage snart!!
Love”

Og efter 7 uger kommer endeligt et svar fra en Pia, som skriver på vegne af Sten Thomsens (en af præsterne):

Her så et par korte svar, som du eftersøgte:

Vi har aldrig bortvist nogen fra kirken og ordet kætter er slet ikke i vores ordforråd (vist et ord fra det 18. århundrede??)

Må Gud FAR, som aldrig bortviser nogen, højst i visdom og kærlighed opdrager sin børn, velsigne dig i din artikelskrivning!

Meget beskedne svar

Vi har også spurt andre karismatiske frikirker (KFK'er), men svarene synes altid at udeblive, eller i det mindste at være mangelfulde.

Vi har også sendt email til KFK'ere i udlandet, hvor vi ikke har oplyst nærmere om, hvem vi er. Ofte svares der: ”Hvem er du, og hvorfor spørger du os om det?” Når man derefter giver sig tilkende, udebliver svarene! Hvad er det disse KFK'ere har at skjule, hvorfor vil de ikke som andre kirker svare på vores spørgsmål, de opfører sig jo nærmest som sekterne. Er de mon lige så slemme som sekterne. En enkelt pastor har vovet pelsen og svarer delvist på spørgsmålene (oversat fra andet europæisk sprog): ”Man bortviser medlemmer, som ikke underkaster sig kirkens ledelse”

Afslørende information, trusler, dødsfald og lemlæstelse

Man truer ofte personer, der er ulydige eller kritiske overfor karismatiske frikirkeledere.

På dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for ethvert tomt ord, de har talt (Matt. 12,36). Tænk dig om, inden du gør noget dumt. Jeg siger ikke dette for at true dig. Håber ikke du skriver noget der er imod Guds ord og vilje... Som du senere kommer til at fortryde osv. (KFK Leder)

En kvindelige KFK-leder pralede engang med, at hun havde sagt til en ung kvinde, som ikke ville overholde det 6. bud: Hvis du ikke omvender dig, tror jeg, at Gud vil sætte dig i rullestol. Få måneder senere kørte den unge kvinde galt i sin bil og blev lam i underkroppen.

"Jeg hørte om en mand, som kæmpede meget imod os. Og han døde siden. Og det er hændt flere. En del er døde på stedet. Ja, det er sikkert. Nogle, som har prædiket mod os, er bare faldet døde om. Det er ikke morsomt." (KFK-leder)

Er du ikke bange for at nogen skal slå dig ihjel, når du sådan kritiserer vores venner i pinsekirken” (KFK-leder)

Endnu en KFK-leder fortæller både om en kvinde, der ikke vil lytte til hans advarsler om ikke at fifle med det okkulte, og en kritiker, som begge falder døde om.

Nogle KFK-ledere anvender Apostlenes gerninger kapitel 5, hvor nogle dør under mærkelige omstændigheder, dette skriftsted kan virke ganske skræmmende.

Af frygt for repressalier fra de enkelte KFK-ledere har vi valgt ikke angive dem med navns nævnelse. Udsagnene taler for sig selv og man forstår, hvorfor de karismatiske frikirker er utilbøjelige til at svare vores spørgsmål.

En af os forsøgte at stille spørgsmål omkring dødstrusler i de karismatiske frikirker på en ”kristen” debatside på internettet, forum.giraffen.dk, spørgsmålet smed de i skraldespanden. Disse dødstrusler og dødsfald må betragtes som værende et tabu.

Her på Sektariatet har vi naturligvis også modtaget vores dødstrusler, næste gang håber jeg, at vi har et skjult kamera kørende, så man kunne få knaldet en af disse syndere for alvor. En interessant iagttagelse er truslerne minder om de trusler, man finder i det okkulte. Det er er endnu et tegn på at KFK-erne ligner det okkulte pakket ind i pæne kristne klæder. Et tegn på at man lyver okkultisme ind i hjerterne på intetanende unge mennesker, som søger noget kristent. En undtagelse kunne dog være Frikirken på Havnen, som altså har modet til at svare på vores besværlige spørgsmål.

Svar fra sekter

Kristi Kirke København

Efter 3 uger intet svar.

Insider information om eksklusion af medlemmer

I ca. 93-94 finder en større beskæring af kirken sted, hvor ca halvdelen af medlemmerne ekskluderes.

Sidst i halvfemserne stilles syndige medlemmer frem foran kirken medlemmer, medens deres synder nævnes: Har set pornofilm, har været konen utro. Hvis disse synder gentages ekskluderes medlemmerne. Her anvendes en betænkelig fortolkning af Matt 18.

I ca. 2000 ekskludering af person, som har en kæreste, der ikke er medlem. Begrundelse er at det er forbudt at have en kæreste, der ikke er medlem. Hvis man så alligevel har en sådan kæreste, vil det give anledning til splid i Kristi Krike. Man kalder det ham for et kættersk menneske og bortviser ham efter en første og anden advarsel. Man bruger dette skriftsted: Et kættersk menneske skal du vise bort efter en første og en anden advarsel. Du ved jo, at sådan et menneske er kommet på afveje; det synder, og det har dømt sig selv. (Titus 3.10-11)

I dag er det fortsat ikke tilladt at have en kæreste, som ikke er medlem af samme kirke.

Et 2002 presser ledelsen et kritisk medlem til at forlade menigheden, et ultimatum stilles: Hvis ikke mine ”mellemledere” inden 14 selv tager initiativ til at fortælle mig, at de er ganske inspireret af din åndelige vækst, så kan du ikke fortsat være med i Guds Rige”.

Jehovas vidner

Vi har været i dialog med JV, som et ønsker at svare, men henviser til generel information, på deres webside. Men der kan jeg altså ikke holde ud at lede efter svaret.

Mormonkirken

Efter 2 uger fås et uddybende svar fra Jens Hjarup Andersen, Stavspræsident:

I Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige bortviser vi ingen mennesker, hvad enten de er medlemmer eller ikke medlemmer af kirken. Alle vil være velkomne til vore gudstjenester og vore kirkeaktiviteter. Når et medlem bliver ”udelukket” af kirken er dette ikke en bortvisning, men en udelukkelse fra at deltage i og udøvelsen af nadvertjenesten, samt andre hellige forordninger og kirkelige handlinger. Et udelukket medlem er ikke længere medlem af kirken, men opfordres til fortsat at komme i kirken og søge at bringe sit liv i harmoni med evangeliets lærdomme for igen at kunne blive medlem af kirken ved gendåb.

Udelukkelse af kirken sker kun i de særlige tilfælde hvor medlemmer af kirken overtræder Herrens bud i så alvorlig grad at deres personlige omvendelse og frelse nødvendiggør en fritagelse for dåbspagtens forpligtelser og velsignelser. Denne form for disciplinære handling er således primært et udtryk for hjælp til den udelukkede person til frelse ved Jesu Kristi forsoning gennem fuldstændig omvendelse.

Udelukkelse af kirken kan kun foretages efter at det enkelte medlems biskop har modtaget en bekendelse eller andre vidnesbyrd på alvorlig overtrædelse af kirkens love. Dette omfatter bl.a. mord, mordforsøg, vold, voldtægt, ægteskabsbrud, homoseksuelle forhold, mishandling af ægtefælle, større moralske forseelser, børnemishandling, incest, røveri, indbrud, tyveri, bedrageri, underslæb, mened og aflæggelse af falsk vidnesbyrd. Kirkens biskop har myndighed og pligt til at afholde disciplinære råd, for at afgøre et medlems status som medlem af kirken i tilfælde af disse alvorlige overtrædelser. Den alvorligste sanktion et medlem kan modtage ved et sådant disciplinært råd er udelukkelse af kirken.

I Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige benytter vi ikke betegnelsen ”kætter” eller ”kætteri”. Disse gamle udtryk sættes ofte i forbindelse med katolicismens inkvisition. Kætteri eller hæresi betyder vranglære eller falsk lærdom. Apostlen Peter advarede mod de personer som udøvede falske lærdomme, og kaldte dem falske profeter, falske lærere som fornægter Herren og hastigt bringer undergang over sig selv. (2. Peter 2:1) Andre steder omtales sådanne falske profeter som apostater, som vender sig bort fra sandheden til fablerne, som falder fra og bringer splid og uenighed blandt Guds folk. ( 1.Kor.1: 19-22; 2.Tim.4:3-4; 2.Tess.2:1-3). Apostasi eller frafald fra kirkens lærdomme og doktriner er i sagens natur kun apostasi når dette sker åbent og i modstrid med kirkens ledelse. Enhver der forkynder falske lærdomme eller forsørger at skabe spild og uenighed blandt kirkens medlemmer, vil blive undervist og vejledt af biskoppen for derved at bringe medlemmerne til enighed i Kristi evangelium. Fortsætter medlemmet i åben modstand mod kirkens ledelse og lærdomme, vil medlemmet blive underlagt et disciplinært råd for at bringe vedkommende til sand omvendelse evt. ved udelukkelse af kirken.

Sammenfatning

Der tegner sig et interessant billede, blandt de større og ældre kirker er der mange, der svarer: Den ortodokse kirke, den katolske kirke, folkekirken, baptistkirken og mormonkirken. Adventisterne og JV svarer dog ikke. Her undrer det os at adventisterne ikke svarer, dem har lutheraner jo allerede d. 18. maj 1998 godkendt som ikke værende en sekt. Men måske gør det, at deres barn, Cafekirken tager imod det karismatiske, at nogen lukker deres mund.

Blandt nyere ”kristne” strømninger er svarene meget få, kun Frikirken på Havnen svarer. Det er meget foruroligende at disse nye strømninger, som tiltrækker så mange unge mennesker ikke tør svare på kritiske spørgsmål. Det er foruroligende at disse nye strømninger i deres praksis minder en om den okkulte verden. Er de unge kristne i Danmark kristne eller okkulte, svaret findes nok et sted i gråzonen.

Krissuk Domten anno 2005