Hemmelige ”dødstrusler”

Rundt omkring i sekter/frikirker har vore agenter efterhånden modtaget en del ”dødstrusler”. Der tegner sig således et mønster for disse trusler.

Truslerne har vi ikke oplevet til møder, hvor der kommer gæster til frikirken, man vil således ikke blive truet, blot man møder op til en ”gudstjeneste” eller åbenthus arrangementer i frikirken. Men tager man med på lejre, eller kommer til møder for folk, der har engageret sig, kan disse uheldige trusler altså forekomme.

Truslens har til formål at styre medlemmernes handlingsmønster. Det kan være i forbindelse med at udføre specifikke ritualer korrekt eller afholde sig fra at kritisere frikirkens ledelse. Ofte fortælles historier om, hvordan ”uheldige” medlemmer er omkommet, det kunne fx være en historie om et ungt par, der omkommer ved en trafikulykke på vej hjem fra en tilsvarende åndelig lejr for nogle år siden. - Efter sådanne historier kan man godt være lidt nervøs, når man kører hjem fra lejren.

De fleste trusler synes at blive udtalt ved aften møder, som har det med at tage længere tid end planlagt. Enkelte trusler udtales til den enkelte, her gælder truslen altid et afgrænset område, og det handler om et handlingsmønster, som ledelsen føler sig alvorligt truet af. Truslerne udtales næsten altid af ”mellem”-ledere, som er på vej op i organisationens hierarki.

For at beskytte vores kilder og agenter oplyser vi ikke om detaljer for omstændigheder og disse dødstrusler. Blot er at fortælle at de både optræder i kirker som generelt opfattes som pæne frikirker og i miljøer der opfattes med sekteriske.

Der er også juridiske grunde til, at vi ikke nævner, de trusler vi har modtaget, for det er nemli sjældent at offeret/vidnet kan bevise at have modtaget truslerne. Hvis man for eksempel offentligt giver udtryk for at en Pastor From eller Pope Innocent har truet en på livet, men ikke har beviser derfor, kunne man jo selv få en dom for bagvaskelse. Vi må jo ikke glemme at sektmestre/frikirkeledere ofte er veluddannede ud i ret grov manipulation og også har adgang til juridisk beskyttelse. Lidt ærgerligt at vores juridiske system beskytter de dygtig forbrydere, men sådan er det vel med dygtige forbrydere, de lever fedt.

Modgift

Skulle man være så uheldig at være blevet udsat for dødstrusler fra præster, pastorer, evangelister og profeter, som påstår at de er kristne, så findes der i kristendommen en modgift mod den frygt disse okkulte ledere producerer. Jeg citerer den hellige skrift:

Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i Helvede. Sælges ikke to spurve for en skilling? Og ikke én af dem falder til jorden, uden at jeres fader er med den. Men på jer er selv alle hovedhår talt. Frygt derfor ikke, I er mere værd end mange spurve. (Matt 10.28-31)

Så må vi håbe at de, der udsteder dødstruslerne, kun kan slå legemet ihjel.

Redaktøren anno 2005