Folkekirken

Præsteløftet

Ja det der præsteløfte lyder således:

»Jeg N.N., som lovligt er kaldet til......... og som i min samvittighed ved mig fri for at have benyttet noget uhæderligt middel for at komme ind i dette embede, lover for den alvidende Guds åsyn:

Først: at jeg vil beflitte mig på at forkynde Guds ord rent og purt, således som det findes i de profetiske og apostoliske skrifter og i vor danske evangelisk-lutherske folkekirkes symbolske bøger, med al ærefrygt og sømmelighed forvalte de hellige sakramenter efter Kristi indstiftelse, og såvel her som ved de øvrige hellige handlinger udføre alt i overensstemmelse med de for folkekirken gældende forskrifter.

Fremdeles: at jeg efter evne vil modarbejde misbrug af nådens hellige midler og bekæmpe sådanne lærdomme, som strider mod folkekirkens trosbekendelse; samt at jeg troligt vil arbejde for ungdommens kristelige oplysning og vejledning.

Endelig: at jeg vil stræbe efter, ved flittig og alvorlig granskning af Guds ord og troens hellige lærdomme, altid fuldkomnere at danne og dueliggøre mig til dette hellige embede, og beflitte mig på, som det sømmer sig en ordets tjener, at foregå menigheden med et godt eksempel, således også under udførelsen af min tjeneste i dennes forskellige dele med al skyldig lydighed rette mig efter de kirkelige love og anordninger og mod foresatte og kaldsfæller udvise et sådant forhold, at der ikke med grund skal kunne føres klage over mig. Alt dette lover jeg med regnskabsdagen for øje samvittighedsfuldt at ville holde, efter den nåde, som Gud mig dertil vil give«. (kilde: http://sctmarie.folkekirken.dk/kirkeblad03-3.pdf)

- Hvad betyder mon ”med al skyldig lydighed.. kirkelige love”?

Fordommene

Hvad er det dog jeg hører i medier, en præst, der forbydes at sige, at han ikke tror på Gud. Skal han da skjule sin tvivl på Gud? Er der andre skumle hemmeligheder, som præsten er forbudt at sige? Og er der løgne, som det er påtvunget at udtale ved forkyndelsen?

Men det værste er vel den folkekirkelige kedsommelighed, som dulmer sindet med fare for at Kristi idé om kærlighed helt glemmes.

En aktuel trosbekendelse

Jeg forsager Tove Fergo og alle hendes gerninger og alt hendes væsen.
Jeg tror på Thorkild Grosbøll, en ærlig stemme i hyklerkoret.
Jeg tror på Folkekirken, 
folkets og meninghedsrådets kirke, vort samlingspunkt, 
som er blevet styret af ukyndige, 
skadet af Lise-Lotte Rebel, 
pint af kirkeministeren, svigtet, 
lukningstruet og i krise, 
ude af trit med tiden, 
håbet ligger i Tove Fergos afgang, 
må den komme snart, 
så kirken igen kan blive folkets, det almægtiges,
kirke, hvorfra vi skal komme 
at styrke os selv og hinanden.
Jeg tror på Helligånden, en hellig, 
almindelig kirke, de helliges samfund, 
syndernes forladelse, gode gerninger
og et godt liv.
Amen.

(Indlæg på ungkristen.dk 10 juni 2004)

Uha

Med dette billede af folkekirken, hvad skulle da kunne motivere mig til at gå der hen. Men en dag må jeg vel dukke op og stille mine spørgsmål.

Tom Hedriksen anno 2004