Karisma Center

- Her har festrusen blæst alvorligheden langt væk.

Denne pinsemenighed ledes af en af deres bedste lærere, forhenværende forstander for Pinsevækkelsens Højskole i Mariager, Bruno Knutzen.

Den er på en måde som kirken på Drejervej, bare meget mere koncentreret. De er vel ca. fem gange færre men også fem gange mere karismatiske.

Nej deres syngepiger ikke bare synger, de hopper også og klapper i hænderne. Det bliver mig næsten for voldsomt.

Og så den Helligånd, hvor der dog råbes efter den, og de går bravt i brædderne. Ja, de tror at den kommer over dem.

Næsten alle står og mumler højlydt i tunger, hvilken intens fortællen hinanden: ”Vi har den rigtige tro, ja vi har så!”.

Elsk Gud Elsk mennesker Elsk livet

Hvad er det dog de skriver på deres hjemmeside? Er de blevet forvirrede i deres elsken?

Jeg må igen skære det skarpt ud med tveægget sværd!

» ›Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.‹ Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹ På de to bud hviler hele loven og profeterne.« (Matt 22.37b-40)

Store skarer fulgtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem: »Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja,

sit eget liv, kan han ikke være min discipel. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt? – for at man ikke skal se ham lægge en sokkel uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham og siger: Den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det! (Luk 14.25-30)

Karisma siger: ”Elsk livet”, Jesus siger, at den der kommer til ham og ikke hader sit, kan ikke være hans discipel. ”Elsk livet” lyder da dejligere, men tør du være Brunos discipel? Kan Bruno frelse?

Fremgangsteologi

Hvordan får jeg en fremgangsrig sjæl?

1) Ved at sætte Jesus på førstepladsen.
2) Ved at tage ansvar for mit liv.
3) Ved at være generøs og gavmild.
4) Ved at være positiv og trosfyldt.
5) Ved at leve i renhed.
6) Ved at vælge mit selskab / min omgangskreds med omhu. (Bruno Knutzen)

- De skriver det jo selv på deres hjemmeside.

Manipulation ved latterliggørelse

Der er en klar tendens til at hvis man taler mod karisma centrets pinsedoktriner, så mødes man af ledernes overbærende latter.

Hvis nogen taler i tunger, så to eller højst tre, og én ad gangen, og der skal være én til at tolke det. Hvis der ikke er nogen til at tolke det, skal den, der kan tale i tunger, tie stille i menigheden. Han kan tale til sig selv og til Gud! ... for Gud er ikke forvirringens, men fredens Gud. (1 Kor 14.27-28, 33)

Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv, om ånderne er af Gud, for der er gået mange falske profeter ud i verden. Derpå kan I kende Guds ånd: enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud; men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud, og det er Antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden. (1 Joh 4.1-3)

Jeg hører langt flere end blot to eller tre tale i tunger, jeg bliver ikke fredfyldt, men snarere forvirret. Hvad er det for en ånd, der er i disse mennesker? Alt, hvad jeg hører er ganske uforståeligt og forbliver uden tolkning, jeg hører ingen ånd bekende, ”at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud”. Mon ikke Karisma Center vil le overbærende af disse linier.

- Da dette er en karismatisk frikirke vurderes risikoen for at ledelsen vil anvende trusler på liv og frelse for høj. Disse trusler ses oftest anvendt overfor medlemmer, der ikke er fuldt lydige overfor ledelsen.

Tom Hedriksen anno 2004