Mormonkirken

Mormonkirken, eller Jesus Kristi Kirke af sidste dages hellige er kendt for mormons bog. Som de forærer væk, den skulle hjælpe os til bedre at forstå Jesus.

Nadvermøde

Ja her hedder det ikke gudstjeneste, men nadvermøde. Lokalet er sparsomt udsmykket, stemningen er lidt som i folkekirken, men alligevel anderledes. Der er flere til stede også børn. Akustikken er helt anderledes, modsat folkekirkens lange efterklangstid, er dette lokale lyddæmpet både med hynder på sæder og tæppe på gulvet. Der er flygel og højttalere. Sangene kunne minde om dem fra folkekirken, men er nogle andre, men stadigt ganske bedagede.

Velkomst

Man bliver taget høfligt imod i døren, endda på en måde langt varmere end de fleste andre steder, her synes at være en speciel stemning.

Ret hurtigt, ja endda inden nadvermødet starter, omsværmes jeg af missionærer og inviteres jeg med til en klasse lige efter nadvermødet. Nå ja, den kan jeg da også lige tage med.

Klassen

Dette er en ret speciel oplevelse, jeg introduceres til noget af deres lære. Noget med at vi først har været hos Gud, der har vi valgt at følge Jesus og er kommet her ned på jorden, for igen at skulle vælge at følge Jesus. Aha.

Til denne klasse dukke ikke mindre end 5-6 mormoner op, men det virker til, at jeg er den eneste der bliver undervist.

Mormons bog

Ja denne bog indeholder jo nogle røverhistorier. Mormonerne anbefaler en særlig måde at læse den på. Først kan man bede til Gud om, at Han må vise om det, der står i bogen er sandt. Hvis man så får en god fornemmelse i maven, når man læser bogen, da er det Helligånden, der vidner om, at bogen er sand.

Jeg læste nogle kapitler i denne bog, og sporede en del mærkelige fornemmelser. Den virker kraftigt inspireret af bibelen, fx er bjergprædiken gentaget deri. Umiddelbart ligner den en blanding af lettere omskrevne bibelvers og noget andet.

Mormons bog er kun en reklamesøjle, der sker først rigtigt noget i bogen Lære og Pagter.

Lære og pagter

Hvem bliver til guder:

v20 Da skal de blive guder, fordi de aldrig har nogen begrænsning; derfor skal de være til fra evighed til evighed, fordi de fortsætter. Da skal de være over alt, thi alt er dem underkastet. Da skal de bliver guder, fordi de har al magt, og englene er dem underdanige.
v21 Sandelig, sandelig siger jeg dig: Om du ikke adlyder min lov, kan du ikke opnå denne herlighed.
v22 Thi den port er snæver, og den vej er trang, som fører til ophøjelse og livets forsættelse, og de er få, som finder den, fordi de ikke modtog mig i denne verden, ej heller kender de mig.
v23 Men om I modtager mig i verden, da skal I kende mig, og I skal få jeres ophøjelse, at hvor jeg er, der skal I også være.

v24 Dette er evigt liv: At kende den eneste vise og sande Gud og Jesus Kristus, som han har sendt. Jeg er ham. Antag derfor min lov.
v26 Sandelig, sandelig siger jeg dig: Om en mand ægter en kvinde i overensstemmelse med mit ord, og de er beseglede ved forjættelsen Helligånd i overensstemmelse med min forordning, og om han eller hun begå nogen synd eller overtrædelse af den nye og evige pagt eller nogen form for gudsbespottelse, men ikke begår mord, hvorved der udgydes uskyldigt blod, skal de dog komme frem i den første opstandelse og indgå til deres ophøjelse. Men de skal tilintetgøres i kødet og overlades til Satans tugtelse ind til forløsningens dag, siger Gud Herren. (Lære og Pagter 132.20-26)

Hvem der bliver til guder, er blot en af mærkværdighederne i denne kirkes lære. Mit ego har overvejet denne idé om at blive en gud, men jeg tør ikke, jeg forbliver skribent.

Under overfladen

På overfladen er mormonkirken en stram kirke a'la folks fordomme om Indre Mission. Ingen sex udenfor ægteskab, ingen alkohol, men heller ikke engang te eller kaffe. Coca Cola er lige på kanten.

Men mere skumle ting foregår også, der bygges templer, der skulle minde om dem i det gamle testamente, der døbes for de døde. Der findes en længere række af skumle ritualer/ordinancer som indvies via.

Fx kan man forevige sit ægteskab og sin familie, så man også kan være sammen som ægtepar og familie i himmelen.

Himmelen har til sidst tre afdelinger, i den bedste bliver man til Guder og kan avle åndsvæsener, den næste ligner en pæn forstadsvilla og sidste et telt i ørkenen. Helvedets eksistens benægtes, men har jeg dog fundet det nævnt i deres litteratur.

Det ligner meget skummel lære pakket ind i et betræk af at være en ”kristen kirke for det bedre borgerskab”.

Nok er mormonkirken kendt for mormons bog, men den bog er også blot en del af overfladen, efter den kommer værker som ”Lære og Pagter” og ”Den kostelige Perle”. Disse tre værker regnes for mere pålidelige end bibelen. På niveau med de tre værker regnes også deres eget blad. (Det hedder dog ikke vagttårnet eller vågn op!) Til nadvermødet blev der flere gange refereret til ”Lære og Pagter”.

Mormonerne går meget op i familien, som der synes at virke fint.

Jeg kunne nævne en del flere skumle ting, måske kommer de med senere..

Flerkoneri

Officielt praktiserer mormonkirken ikke længere flerkoneri, det afvises skarpt på deres websider. Kritikere påstår dog, at det stadig praktisere og accepteres så længe at offentligheden ikke opdager den enkelte praksis.

Dåb for de døde

Holdningen er at den første kirke mistede sin autoritet fra Gud allerede i et af de første århundreder, først i midten af 1800-tallet genetablerede Gud sin kirke gennem en ny række af profeter, startende med Joseph Smith. Der er altså gået ca 1500 år uden mulighed for at blive døbt med autoritet. Dåb uden autoritet er jo ugyldig.

Da Gud jo er god, findes der en løsning. Ved hjælp af slægtsforskning finder man navne på for længst afdøde slægtninge, mormonerne er således blevet verdensmestre i slægtsforskning. De har fx millioner af ruller med mikrofilm til formålet.

Med nævnet i hånden laver man så en dåb for de døde i Templet.

Hvad skal det ellers til for, at nogle lader sig døbe for de døde? Hvis døde overhovedet ikke opstår, hvorfor så lade sig døbe for dem? (1 Kor 15.29)

Racisme

Jeg her ikke personligt oplevet racisme i mormonkirken, hvor jeg stort set kun har mødt hvide mennesker.

Men ifølge deres myte, hvor vi først var hos Gud, inden vi kom ned på jorden. Oppe hos Gud var der en krig. De, der kæmpede bravt for det gode kom herned på jorden som hvide mennesker og de, der kæmpede knap så godt, kom herned som sorte mennesker.

Ifølge kritikerne skulle mange af disse racistiske passager være fjernet fra mormons bog.

Præsident tildeler Præsident ”Medal of Freedom”

De ledes af Præsident Gordon B. Hinckley, der her ved sin 94 års fødselsdag 24. juni 2004, får tildelt ”Medal of freedom”, USA's højeste orden. Den overrækkes af Præsident George W. Bush.

Pave John Paul II fik kort tid forinden samme ”ære”, hvorved han udtrykte bekymring over Irak-krigen. Da reporteren fortæller Præsident Hinckley dette, svarer præsidenten: ”Det er muligt han er bekymret over Irak-krigen, men han kan ikke se bort fra modet hos de kvinder og mænd, der er der i frihedens tjeneste”.

Andre, der også fik denne ”Medal of freedom”: Golfspilleren Arnold Palmer, skuespilleren Rita Moreno, grundlægger af kosmetikfirma Estee Lauder og National Geographic Society chairman Gilbert M. Grosvenor.

Kilde til dette afsnit: http://deseretnews.com/dn/view/0,1249,595072579,00.html

Mærkelige mormoner

Hvis man kan leve med de mange mærkeligheder og bedrag er mormonkirken ganske hyggelig og stemningen nogenlunde, men ret særegen.

Tom Hedriksen anno 2004