Den Frie Universelle Kirke

Dette er ikke en helt almindelig kirke, dens medlemmer stammer i højere grad fra det alternative miljø end det kristne miljø.

Man påstår heller ikke at fundere sig på bibelen, men siger åbent, at man kun bruger dele af den. De fleste kirker jeg er stødt på, påstår at de er baseret på bibelen, men lever oftest ikke op til påstanden. Denne kirke skiller således ud. Man tror på reinkarnation.

At have en anden religion end den kristne er ikke en hindring for at blive medlem, men budskabet synes kristent. Selv skriver de: Sophiakirken er en sakramental kirke med et esoterisk syn på reinkarnation, karma og menneskets evolution.

Helbredelsestjeneste og Sakramental Velsignelse

Helbredelsestjeneste” - er det mon ligesom i pinsekirken, nej kontrasten er ganske stor. Mens pinsekirken larmer, er her ro, ja det, der larmer mest, er støjen udefra gaden.

Alt er nøje tilrettelagt, i et hæfte er skrevet hvert ord, der bliver udtalt eller sunget. Undtaget er en kort velkomst og prolog. Man går frem enkeltvist for at modtage Jesu helbredende kraft. Den ro ritualerne er omgivet med antyder seriøsitet og troværdighed.

Epilog

I forhold til en streng sekterisk kristendomsforståelse vil jeg ikke betegne denne kirke som kristen, uforståelig bliver derfor den indbyrdes kærlighed, de synes at have.

Men alle tings ende er nær. Vær derfor besindige og årvågne, så I kan bede; først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder. (1 Pe 4.7-8)

Jeg må snart anmelde en af deres Gudstjenester.

Tom Hedriksen anno 2004