Links

Links, som er på startsiden, vil kun undtagelsesvist blive gentaget her.

Om kirkesamfund

Danmarks guide over frikirker (masser af links)
Dialogcentret
Malka
Religionsguiden - flygtninges og indvandreres trossamfund i Danmark, januar 2000
Spiritual Counterfeits Project (SCP)
Økumenisk ungdom

Bibelen

Dansk Luther-Cappelørn*) bibel autoriseret 1992
Bible Gateway
*) Luther har udvalgt tekster, Cappelørn har været med til afstemninger om oversættelse.

Fakta

Liste over anerkendte trossamfund i Danmark


Sekterisk humor

Start en sekt


Tom Hedriksen anno 2004