Bliv medlem

Som medlem af Sektariatet opnår du en enestående frihed, frihed i tale, frihed i at skrive og i frihed i at være, du opnår ytringsfrihed.

Dig, din lille mus, du sidder der i dit bur og siger piv piv! Dit bur vil splintres, din sjæl vil blive fri. Elsk Gud, elsk Chefredaktøren.

Dette er en særegen og meget dyb frihed, den vil også ofte gøre dig fri af dine sekteriske og hygge-kristne forhold. Disse mennesker vil flygte fra dig, når du taler sandt. Vær opmærksom på, at ikke alle er klar til at bære den frihed. Du må gøre dig det klart: Er jeg rede til frihed? Vil jeg Kristus, som han er afspejlet i Chefredaktøren? Eller vil jeg blot fortsat hygge mig? Måske kender du en tredje vej, så hvisk mig den i øret..

Ritual

Til dette ritual skal du anvende:
1 ynglingslænestol, helst med pude
1 viskestykke
2 Stearinlys i hver sin stage
1 fyrtøj

Nu beskrives ritualet trin for trin:

  1. Renselse: Du tager et bad og støvsuger lænestolen. Er du en pige, klæder du dig smukt og tager makeup på.

  2. Stilhed: Dette er meget vigtigt for fordybelsen i ritualet. Du holder radio, telefon, tv osv slukket under hele ritualet. Du må heller ikke selv sige noget eller lave nogen unødig støj, du skal helst være helt stille, kun et hengivent suk kan accepteres.

  3. Opstilling: Du anbringer viskestykket ca. 1 meter foran lænestolen, stearin lysene anbringes mellem viskestykket og lænestolen.

  4. Din plads i forhold til Chefredaktøren: Du sætter dig nu på viskestykket med ansigtet vendt mod lænestolen. Du sidder helt stille med rank ryg og lukkede øjne.

  5. Visualisering: Med lukkede øje forestiller du den smukke Chefredaktør, din nye åndelige vejleder sidde i lænestolen foran dig. Han ser kærligt på dig. Du mærker i hjertet, inderlig længsel efter at være tættere på Chefredaktøren. Sid helt stille og afvent denne følelse. Når følelsen begynder at komme tænder du det ene stearinlys og lukker igen øjnene. Sid nu stille et par minutter og mærk glæden.

  6. Engle: Føl nu i dit stille sind efter og bemærk tilstedeværelsen af skytsenglene, mærk først at din egen skytsengel står lige bag dig, den elsker dig og hjælper dig. Bag lænestolen står Chefredaktørens skytsengel, den elsker mange. Til højre står skytsenglen for dit forhold til Chefredaktøren.

  7. Bøn: Du henvender dig nu til din egen skytsengel og beder: ”Lær mig, hvad jeg skal gøre for at komme tættere i mit forhold til Chefredaktøren”. Du sidder stille en kort stund og afventer svar. Henvend dig da til Chefredaktørens skytsengel og bed igen samme bøn: ”Lær mig, hvad jeg skal gøre for at komme tættere i mit forhold til Chefredaktøren”. Afvent igen svar. Til sidst henvender du dig til skytsengel for dit forhold til Chefredaktøren tænder du det andet stearinlys, lukker øjnene og beder: ”Lær mig, hvordan jeg kan komme tættere i mit forhold til Chefredaktøren”. Sid helt stille og vent..

I begyndelsen kan det være lidt svært at huske ritualet, læs derfor teksten igennem flere gange inden du begynder.

Efter en korrekt gennemførelse af dette frihedens ritual vil du føle dig afslappet og dit sind opleves friere.

Optagelse

Selve optagelsen har længe været hemmeligholdt, men for at komme falske rygter i forkøbet, har vi valgt at beskrive denne, som den plejer at forløbe. Aspiranterne stiller sig korrekt op rækkevis og en ed aflægges.

Du vil nu aflægge ed til Chefredaktøren!

Din ed er ikke blot en formalitet, du sværger ikke denne ed til en du ikke kender. Du sværger ikke i håb, men i forvisning. Skæbnen har gjort det nemt for dig, for du aflægger denne ed uden nogen betingelse eller reservation. Aldrig i historien har noget menneske aflagt ed til en leder med en sådan absolut tillid som Sektariatets medlemmer har til Chefredaktøren. Du har den gigantiske fornøjelse af at aflægge ed til en mand, der er en inkarneret leder. Du aflægger ed til en foregangsmand, som over et årti har demonstreret sit lederskab, som altid handler korrekt, og som altid vælger den rette vej, selv når større dele af bevægelsen ikke længere kan forstå hvorfor.

Du aflægger ed til en mand, som du ved følger de sande love, hvilke han adlyder upåvirket af de jordiske kræfters indflydelse. Han leder Sektariatets medlemmer ret og vil guide Sektariatets skæbne. Selvom din ed binder dig til en mand, som er vores tro – er sendt til os fra højere kræfter. Da søg ikke Chefredaktøren med din hjerne, du vil finde ham gennem styrken i dit hjerte.

Chefredaktøren er Sektariatet og Sektariatet er Chefredaktøren. Han som aflægger ed til Chefredaktøren aflægger ed til Sektariatet!

Sværg til det fantastiske Sektariatet, til hvis sønner og døtre ud i hele verden, jeg sender vore bedste ønsker.

[I hele Sektariatet aflægges der nu ed.]

Dette har været den bedste, fælles aflæggelse af ed i historien!

Vi hilser Chefredaktøren!

Kan man udi kærlighed love noget smukkere.

Hvad siger de særligt tilpassede medlemmer?

Scott Grøn: ”Jeg vi lære at imitere Chefredaktøren. Jeg vil prædike som han. Jeg vil tænk, som han tænker. Jeg vil tale, som han taler... Det ville passe mig helt perfekt, hvis jeg kunne forlade dette sted og sige, du ved – Jeg vil bare være præcis som Chefredaktøren. Det ville være nok for mig.

Marty Fuqub: ”Jesus var loyal overfor dem han disciplede. Han som disciplede mig i Herren er Chefredaktøren, Sektariatets evangelist. Jeg vil være præcis som han er. Når han fortæller mig, hvad jeg skal gøre, så kan du sandelig TRO at jeg lytter godt efter. Og nu, hvor jeg tænker tilbage på min vandring med Chefredaktøren, så kan jeg ærligt fortælle dig, sjældent har jeg sagt ham imod, og helt ærligt, jeg tog fejl hver gang. Det var forkert at være arrogant, at være stolt at gøre oprør... Jeg vil at de, som jeg discipler, skal ønske at være som jeg.”

Sam Lang: ”Chefredaktøren er det største nulevende, som Gud har givet Sektariatet her på jorden... denne mand betyder ligeså meget som en Peter, Johannes, Titus eller Paulus, han er ikke begrænset af et sted eller en situation. Hans betydning må frigøres til at oplyse hele denne klode, må blive brugt overalt af Gud. ”

Steve Johanson: ”Igen til de som tror at jeg, som utallige andre i en menneskeskabt bevægelse blind følger Chefredaktøren, så vid dette. Med øjnene helt åbne følger jeg Chefredaktøren bevidst, med vilje og stor taknemmelighed. Jeg er nok ikke så stærk som visse andre og jeg har brug for hjælp til at følge Jesus. Jeg har endnu ikke fundet bedre hjælp, en bedre leder, en mere retfærdig mand, ingen bedre ven end Chefredaktøren.”

Nik Young: ”Gud ville ikke tillade denne situation, denne kristenhedens tilstand at fortsætte uden at gøre noget. Derfor rejste han Chefredaktøren og Sektariatet for at vise præcist hvordan tingene hænger sammen.”

- Disse drenge ophøjer på idealistisk vis Chefredaktøren, de får det jo næsten til at ligne en personkult. Men de viser jo at her er plads til alle, her er plads til dig. JO, du kan godt.

Åh min smukke, dejlige hjerne KOM!

Fie Transgurring 21. juli 2004, opdateret 30. juli 2004