Rekonstruktion af Sektariatet

Jeg har i den seneste tid gennemanalyseret Sektariatet både udefra og ikke mindst indefra. Her har det været mig til stor hjælp, at næsten alle interne møder er blevet båndet.

Disse bånd har afsløret en række uheldigheder i den måde Sektariatet hidtil er blevet drevet på. Jeg vil i de nedenstående linier gøre rede for disse uheldigheder og diktere en ny stil.

Drikfældighed

Når man gennemlytter de lydspor, der allerede er anbragt på Sektariatets hjemmeside, hører man ofte skålen, ja der hældes altså alkoholiske væsker ned ad ganen. Der har desværre været megen drukkenskab på Sektariatet, ofte igangsat af Chefredaktøren og ivrigt ledsaget af Viggo. Ja jeg nævner navne, for dette skal frem i lyset. Må mit skarpe lys brænde al sprutten væk fra Sektariatet.

Drikfældigheden har bredt sig helt ud i ansættelsessamtaler og instruktion af nye agenter. Ja, man sidder ligefrem og skåler til sådanne samtaler, og de lydspor jeg nu vil gengive fremviser altså en tydeligt påvirket chefredaktør, der ikke længere kan tale rent.

Alle de involverede, som jeg mener er i live er blevet kontaktet og har efter moderat fysisk pres accepteret og godkendt, at lydsporene gengives. Der gengives indledende samtaler med den dybdeborende, intetanende og kritiske journalist Christian, som fik agentopgaver på Sektariatet:

Ansættelsessamtale DOT lydfil Instruktion-af-ny-agent DOT lydfil

Lydfilerne kan afspilles med realPlayer.

Udkast til fremtidige ændringer

Ingen alkohol i tjenestetiden og slet ikke til jobsamtaler. (Viggo har dog fået lov til at fortsætte med sin nye disciplin: Hvad sker der, når man møder stangstiv op hos Lutheranerne!)

Der skal udarbejdes retningslinier for, hvad henholdsvis agenter og skribenter skal kunne.

Retningslinier for jobsamtaler, fx må vi altid checke om Machiavelli er læst og korrekt forstået. Bibelen er i denne sammenhæng underordnet litteratur, ofte virker det bare mærkeligt, hvis agenten, når denne er i felten kender bibelen godt. - Det kan ofte vække mistanke.

Når en agent har løst en opgave og aflægger rapport, da gengives dele af rapporten ofte med det samme på Sektariatet, hvilket i uheldige tilfælde kan bidrage til afsløring af agenten. Fremtidige kirke/sekt-anmeldelser vil blive anbragt forskudt i tid. - Dette vil hjælpe agenten til at forblive under-cover og agenten kan udføre flere opgaver, inden han afsløres.

Og nu, hvor Sektariatet endelig har fået en profet, endda en Nekro-Profet, da skal vi vove os ud i det profetiske, nærmere bestemt Nekrologerne. - Det er et ganske svært emne, som jeg vil komme til at forklare nærmere.

Frank Setere, Senior Internet Nekro-Profet 19. oktober 2004